dự án tiết kiệm năng lượng cho ngành công nghiệp Việt Nam

Thứ hai, 22/07/2019 | 16:13 GMT+7

Thứ hai, 22/07/2019 | 16:13 GMT+7

Thủ tục kiểm tra sau

Nếu tổng mức đầu tư của tiểu dự án TKNL đệ trình xin vay lại trong VEEIE bằng hoặc dưới 500 nghìn US$, tiểu dự án đó sẽ được kiểm tra sau. Tiểu dự án sẽ được sàng lọc và thẩm định bởi các PFI và không cần chuyển lên Ngân hàng Thế giới để xin Không phản đối. Nếu tiểu dự án TKNL đáp ứng tất cả các điều kiện, PFI có thể giải ngân khoản vay cho tiểu dự án và giám sát việc thực hiện tiểu dự án đó theo OM.
MOIT và Ngân hàng Thế giới sẽ tiến hành thủ tục kiểm tra sau, hai mươi phần trăm (20%) tổng số tiểu dự án có tổng mức đầu tư bằng hoặc dưới 500 nghìn US$ sẽ được kiểm tra để xác nhận rằng tất cả các yêu cầu đều được đáp ứng và việc thực hiện ước tính năng lượng tiết kiệm được là chính xác. Nếu một tiểu dự án về cơ bản không đáp ứng được các yêu cầu đó, khoản tiền đã giải ngân phải trả lại cho tài khoản chỉ định IBRD.

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 1
  • 0
  • 5