dự án tiết kiệm năng lượng cho ngành công nghiệp Việt Nam

Thứ hai, 22/07/2019 | 16:16 GMT+7

Thứ hai, 22/07/2019 | 16:16 GMT+7

Doanh nghiệp vay vốn hợp lệ

Các IE nhà nước và tư nhân đều hợp lệ tham gia vào dự án miễn là các doanh nghiệp này không có sở hữu chéo với PFI mà họ đăng ký xin vay lại. Dự án nhằm mục đích hỗ trợ các IEs có tiềm năng tiết kiệm năng lượng lớn. Tất cả các IEs đều có thể tham gia bất kể ở cấp độ quy mô nào.
ESCOs (bao gồm cả các công ty cho thuê), là các công ty cung cấp nhiều loại dịch vụ để thực hiện các dự án TKNL thông qua các hợp đồng dựa trên năng lực thực hiện, theo đó người sử dụng cuối thanh toán cho các dịch vụ từ tiết kiệm năng lượng được chứng minh, cũng sẽ hợp lệ để tham gia vào VEEIE.
Chỉ cho vay lại khoản vay cho các dự án TKNL dành cho các IEs//ESCOs. Một IE/ESCO được gọi là hợp lệ nếu:
• IE/ESCO đó đã đăng ký và hoạt động theo quy định và pháp luật có liên quan của Việt Nam; và nếu
• IE đáp ứng các yêu cầu của PFI theo thực tiễn thương mại bình thường đối với loại khoản vay tương tự.
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 1
  • 1
  • 0