dự án tiết kiệm năng lượng cho ngành công nghiệp Việt Nam

Thứ hai, 22/07/2019 | 16:13 GMT+7

Thứ hai, 22/07/2019 | 16:13 GMT+7

Điều khoản cho vay lại

PFIs là đơn vị cho vay lại các tiểu dự án TKNL hợp lệ từ hạn mức tín dụng dự án VEEIE. PFIs cũng sẽ cam kết các nguồn tiền của mình cho mỗi tiểu dự án, tuy nhiên khi triển khai dự án và trong quá trình giải ngân, không yêu cầu các ngân hàng thương mại tham gia phải đảm bảo đúng tỉ lệ (khoảng 20% tổng vốn vay) cho từng tiểu dự án. Thay vào đó, các ngân hàng thương mại sẽ chỉ phải đảm bảo tỉ lệ vốn đối ứng, dự kiến khoảng 20% tổng vốn vay cho tổng số các tiểu dự án mà ngân hàng thực hiện cho vay. Giá trị cho vay lại từ hạn mức tín dụng đối với một dự án TKNL hợp lệ của IE được vay tối đa là 80%. Đóng góp từ nguồn vốn của PFI đối với từng tiểu dự án được khuyến khích và linh hoạt tùy thuộc vào điều kiện thực tế chứ không bắt buộc. Điều khoản MOF cho vay lại các PFIs bao gồm:
• Đồng tiền vay: Khoản cho vay lại sẽ bằng USD trong đó trị giá khoản vay gốc được cung cấp cho PFI theo SLA.
• Thời gian vay lại: Thời gian vay trong SLA là 10 năm kể từ khi VEEIE có hiệu lực. Thời gian ân hạn là 5 năm kể từ khi VEEIE có hiệu lực.
• Trả nợ: PFI có trách nhiệm trả nợ khoản vay theo kế hoạch nêu trong SLA. Trả nợ khoản gốc sẽ bắt đầu sau 5 năm VEEIE có hiệu lực.
• Lãi suất. Lãi suất từ MOF xuống các PFIs sẽ dựa vào Libor 6 tháng cộng với phí thu xếp vốn và phí cam kết, và phí quản lý phải trả cho MOF là 0,25% theo Nghị định 78/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về cho vay lại nguồn vốn vay của nước ngoài.
• Điều kiện: SLA sẽ bao gồm một điều kiện là quyền của PFI trong việc sử dụng khoản vay sẽ bị đình chỉ nếu PFI không thực hiện được các nghĩa vụ quy định trong SLA hoặc tiếp tục theo các yêu cầu về pháp lý và quy định áp dụng cho các hoạt động của mình.
Mỗi PFI cam kết được phân bổ một phần khoản vay IBRD và giải ngân sẽ tuân thủ “phương pháp tạm ứng” hoặc “phương pháp hoàn trả”. 
PFI sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn trả toàn bộ tiền gốc và lãi của khoản vay cho MOF và phải chịu tất cả các rủi ro tài chính và tín dụng và rủi ro hối đoái (nếu có). PFI phải giám sát và kiểm soát các IE và các tiểu dự án của họ để đảm bảo hoàn trả khoản vay theo các điều khoản đã thỏa thuận. Hợp đồng vay lại giữa PFI và IE sẽ quy định báo cáo các thông tin theo định kỳ và kịp thời là một điều kiện đi kèm khoản vay. PFI sẽ dùng các báo cáo đó để hỗ trợ quản lý dư nợ tín dụng của mình và đáp ứng các yêu cầu về báo cáo của PMB.

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 1
  • 1
  • 9