dự án tiết kiệm năng lượng cho ngành công nghiệp Việt Nam

Thứ hai, 22/07/2019 | 16:10 GMT+7

Thứ hai, 22/07/2019 | 16:10 GMT+7

Hồ sơ xin vay lại

Khi xin vay lại khoản vay cho một dự án TKNL, PFIs cần đệ trình Hồ sơ xin vay lại lên WB. Hồ sơ xin vay lại bao gồm:
1. Đề nghị cho vay lại (thư mẫu)
2. Tóm tắt hồ sơ xin vay lại (RAS)
3. Tất cả các tài liệu đính kèm theo yêu cầu (bao gồm nhưng không giới hạn): (i) Báo cáo soát xét chi tiết của PFI; (ii) tài liệu tiểu dự án bao gồm Nghiên cứu khả thi, EMP, RP, EP; (iii) Kế hoạch đấu thầu; và (iv) Hợp đồng vay vốn dự thảo hoặc đã ký giữa PFI và doanh nghiệp vay vốn)
Hồ sơ xin vay lại bao gồm các tài liệu đính kèm phải, ở mức độ có thể, được đệ trình dưới dạng file điện tử (bằng hoặc CD-ROM hoặc DVD-ROM). Các tài liệu không thể đệ trình dưới dạng file điện tử thì có thể đệ trình bằng bản in.

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 1
  • 1
  • 7