Tên văn bản Hiệp định tài trợ giữa Chính phủ VN và Hiệp hội Phát triển quốc tế
Xem online Xem online
Tải về Tải về
Mô tả Hiệp định tài trợ giữa Chính phủ VN và Hiệp hội Phát triển quốc tế
Số hiệu Tín dụng số 6011-VN Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 18/08/2017 Ngày hết hiệu lực 09/11/2018
Cơ quan ban hành VN Người ký VN