Tên văn bản Hiệp định vay giữa Chính phủ VN và Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế
Xem online Xem online
Tải về Tải về
Mô tả Hiệp định vay giữa Chính phủ VN và Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế
Số hiệu Khoản vay số 8739-VN Ngày có hiệu lực  
Ngày ban hành 18/08/2017 Ngày hết hiệu lực  
Cơ quan ban hành VN Người ký VN