dự án tiết kiệm năng lượng cho ngành công nghiệp Việt Nam

Chủ nhật, 26/03/2023 | 01:09 GMT+7

Chủ nhật, 26/03/2023 | 01:09 GMT+7

Mẫu hồ sơ và báo cáo

Tải mẫu TÓM TẮT HỒ SƠ XIN VAY LẠI (RAS) tại đây.
Tải mẫu KẾ HOẠCH GIẢI NGÂN DỰ ÁN TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG CHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM tại đây.
Tải mẫu BÁO CÁO TÓM TẮT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG CHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM tại đây.

Tải mẫu BÁO CÁO THẨM ĐỊNH DỰ ÁN TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG tại đây.
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 1
  • 1
  • 9